CURS SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Înscrie-te acum!

SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR


Curs de specializare
Cod COR: 325713, Curs Autorizat
Durată: 60 ore
Preț: 1,500 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: 
Studii Superioare

Potrivit: Articolul 23(4) Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

(5) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Cui se adreseaza cursul: Cursul se adreseaza tuturor entitatilor cu personalitate juridica sau persoanelor fizice care sunt abilitate sa gestioneze deseurile produse de institutii, cu respectarea legii in vigoare. Cursurile pot fi urmate si de persoanele care doresc sa se certifice in vederea ocuparii unui nou loc de munca.

COMPETENTE PROFESIONALE DOBANDITE IN URMA ABSOLVIRII

  1. Lucrul in echipa
  2. Asigurarea calitătii activitătii de management al deseurilor
  3. Planificarea activitătii de management al deseurilor
  4. Instruirea personalului implicat in managementul deseurilor
  5. Organizarea activitătilor specifice managementului deseurilor
  6. Evaluarea activitătii de management al deseurilor
  7. Raportarea rezultatelor privind managementul deseurilor

Certificare: In urma finalizarii examenului de absolvire, cursantii vor intra in posesia certificatelor de Absolvire pentru ocupatia de “Specialist in Managementul Deseurilor” si a suplimentelor descriptive care atesta competente dobandite in urma cursului.

Participantii vor beneficia de coffee break, materiale didactice si consiliere pe intreaga perioada a cursului.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Carte de identitate

Certificat de nastere

Certificat casătorie/decizie divorț (daca este cazul)

Studii superioare (licenta/master)

 

SPECIMEN DIPLOMA

diploma