Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020

 

Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe
Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusive prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite
Titlul proiectului: Fii pregătit la orice vârstă
Nr.contract: POCU/726/6/12/134275

ANUNȚ

Recrutare Grup Țintă,

în cadrul proiectului:

Fii pregătit la orice vârstă

POCU/726/6/12/134275

Asociația “Q-PROFESSIONALS”, în calitate de  lider, împreună cu STRUCTURAL TRAINING S.R.L., în calitate de partener, implementează proiectul cu titlul “Fii pregătit la orice vârstă”, POCU/726/6/12/134275.

Proiectul este co-finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe.

Perioada proiectului: 26.03.2021-25.03.2023.

Obiectivul general al proiectului este amplificarea competențelor profesionale pentru un număr de 651 de persoane din județele Suceava, Botoșani și Neamț prin creșterea competențelor și abilităților acestora pentru a raspunde cerințelor impuse de retehnologizare, competiție, adaptarea la noile standarde de calitate și productivitate impuse de angajatori. Astfel, va contribui la sprijinirea dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, o componentă vitală a politicilor în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, atât la nivel național, cât și european.

Grupul țintă, vizat în cadrul proiectului, este format din 651 de persoane angajate (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) din județele Suceava, Botoșani și Neamț. 

Persoanele care vor face parte din grupul țintă al proiectului, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • Au domiciliu/reședința în una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate;
 • Sunt angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale);
 • Au împlinit 25 de ani, au vârsta sub 65 de ani.

 

Cursurile organizate GRATUIT de către Asociația “Q-PROFESSIONALS” și STRUCTURAL TRAINING S.R.L., în cadrul activității de formare profesională (A3.1, A3.2, A 3.3) sunt:

 1. Specializări:
 • Contabil – Acreditat ANC, 120 ore;
 • Agent vânzări – Acreditat ANC, 40 ore;
 • Responsabil protecție date cu caracter personal (GDPR) – Acreditat ANC, 180 ore;
 • Operator calculator electronic și rețele – Acreditat ANC, 80 ore.
 1. Programe nonformale:
 • Preparator produse lactate – 120 ore.
 1. Programe formale acreditate ANC – Calificări:
 • Brutar – Calificare Nivel 2 – 360 ore;
 • Cofetar patiser – Calificare Nivel 3 – 720 ore.

Documente solicitate la înscrierea în cadrul proiectului:

 • Carte de identitate (copie);
 • Certificat de naștere (copie);
 • Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie);
 • Ultima diplomă de studii (copie);
 • Adeverință de angajat eliberată de compania angajatoare (trebuie să conțină: datele de identificare ale angajatului, dată și număr CIM, funcția și codul COR).

Indicator obligatoriu de atins la finalul cursului absolvit:

Persoanele care se înscriu în proiect trebuie să se dezvolte profesional, să își crească competențele și abilitățile, pentru a răspunde cerințelor impuse de retehnologizare, competiție, adaptarea la noile standarde de calitate și productivitate impuse de angajatori.

În acest sens, îmbunătățirea statutului în câmpul muncii, poate fi atinsă prin următoarele moduri:

 • Menținerea și avansarea angajatului în cadrul întreprinderii în funcție de calificarea obținută;
 • Repartizarea angajatului într-o funcție adecvată nivelului de calificare obținut.

Informații suplimentare pentru programări și înscriere în proiect:

Responsabili grup țintă:

 • Pintilie Oana Raluca Mihaela – Asociația “Q-PROFESSIONALS”;
 • Răducanu Romeo – STRUCTURAL TRAINING S.R.L.
 • Email: proiect134275@gmail.com.

Program recrutare  la sediul STRUCTURAL TRAINING S.R.L., Bulevardul Gavril Tudoraș 13A, Suceava.

Luni – Vineri: 08:00 – 20:00