Evaluator de risc şi auditor in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

Înscrie-te acum!

Evaluator de Risc si Auditor in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 

COR: 226307

Curs Autorizat

PREȚ  1000 + TAXA DE EXAMINARE

DURATA  – 180 h

Cursul de Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, este AUTORIZAT.

Alături de partenerii noștri – MEDELIN OANA TRAINING

Evaluatorul de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca  este persoana specializata care in urma obtinerii atestatului, se ocupa de pregatirea demersurilor de prevenire a riscurilor dintr-o institutie in materie de Securitate si Sanatate in Munca.

Pregatirea acestuia permite firmei sa isi desfasoare activitatea de lucru in conditii sigure prevenind riscurile profesionale.

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Cui se adreseaza cursul: : cursul se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa devina Evaluatori de risc certificati.

Certificare: In urma absolvirii examenului final, cursantii vor intra in posesia certificatelor de Absolvire pentru ocupatia de “Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca,” si a suplimentelor descriptive care atesta competente dobandite in urma cursului.

Participantii vor beneficia de coffee break, materiale didactice si consiliere pe intreaga perioada a cursului.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

  • Carte de identitate
  • Certificat de nastere
  • Certificat casatorie / decizie divort
  • Diploma studii superioare (licenta/master)

 

COMPETENTE PROFESIONALE DOBANDITE IN URMA ABSOLVIRII

Comunicare în limba oficială;

Comunicare în limbi străine;

Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;

Competenţe informatice;

Competenţa de a învăţa;

Competenţe sociale şi civice;

Competenţe antreprenoriale;

Competenţa de exprimare culturală.

Dezvoltarea propriei cariere

Realizarea managementului informaţiilor

Asigurarea siguranţei locului de muncă şi a mediului de lucru

Identificarea cerinţelor de prevenire a riscurilor profesionale Unitatea 2:

Analizarea riscurilor în gestiunea organizaţiei

Elaborarea planului de prevenire şi protecţie

Urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie

Evaluarea prin audit a rezultatelor acţiunilor din planul de prevenire şi protecţie

 

 

SPECIMEN DIPLOMA