Evaluator de Risc in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

Înscrie-te acum!

Evaluator de Risc si Auditor in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 

COR: 226307

ACREDITARE: ANC

PREȚ  1000 + TAXA DE EXAMINARE

DURATA  – 180 h

Cursul de Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, este AUTORIZAT de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fost C.N.F.P.A).

Evaluatorul de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca  este persoana specializata care in urma obtinerii atestatului, se ocupa de pregatirea demersurilor de prevenire a riscurilor dintr-o institutie in materie de Securitate si Sanatate in Munca.

Pregatirea acestuia permite firmei sa isi desfasoare activitatea de lucru in conditii sigure prevenind riscurile profesionale.

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Cui se adreseaza cursul: : cursul se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa devina Evaluatori de risc certificati.

Certificare: In urma absolvirii examenului final, cursantii vor intra in posesia certificatelor de Absolvire pentru ocupatia de “Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca,” si a suplimentelor descriptive care atesta competente dobandite in urma cursului.

Participantii vor beneficia de coffee break, materiale didactice si consiliere pe intreaga perioada a cursului.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

  • Carte de identitate
  • Certificat de nastere
  • Certificat casatorie / decizie divort
  • Diploma studii superioare (licenta/master)

 

COMPETENTE PROFESIONALE DOBANDITE IN URMA ABSOLVIRII

Comunicare în limba oficială;

Comunicare în limbi străine;

Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;

Competenţe informatice;

Competenţa de a învăţa;

Competenţe sociale şi civice;

Competenţe antreprenoriale;

Competenţa de exprimare culturală.

Dezvoltarea propriei cariere

Realizarea managementului informaţiilor

Asigurarea siguranţei locului de muncă şi a mediului de lucru

Identificarea cerinţelor de prevenire a riscurilor profesionale Unitatea 2:

Analizarea riscurilor în gestiunea organizaţiei

Elaborarea planului de prevenire şi protecţie

Urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie

Evaluarea prin audit a rezultatelor acţiunilor din planul de prevenire şi protecţie

 

 

SPECIMEN DIPLOMA