CURS AGENT DE SECURITATE
23/11/2016
CURS LUCRATOR IN COMERT
23/11/2016

CURS TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR TOPOGRAF

TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR TOPOGRAFINSCRIERE CURS
Curs de calificare
Cod COR:
3112.3.14, Autorizație ANC

Durată: 1.080 ore
Preț: 2.400 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.


Cursul de Tehnician Cadastru Funciar Topograf este adresat celor care își doresc să dobândească cunoştinţele necesare calificării în domeniul cadastrului şi al topometriei. Această ocupaţie presupune efectuarea măsurătorilor de teren precum și a calculelor în vederea întocmirii hărților și a planurilor indispensabile oricărei lucrări de construcție sau înregistrări cadastrale. Vă recomandăm să urmaţi acest curs pentru a putea practica meseria de Tehnician Cadastru Funciar Topograf conform celor mai înalte standarde în domeniu!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Aplicarea în teren a proiectului;
2.    Respectarea normelor SSM şi PSI;
3.    Urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
4.    Furnizarea serviciilor de specialitate;
5.    Întocmirea documentelor de cadastru general;
6.    Administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul;
7.    Colectarea şi organizarea informaţiilor;
8.    Executarea măsurătorilor specifice;
9.    Organizarea şi coordonarea activităţii echipei;
10.  Planificarea activităţii;
11.  Efectuarea calculelor specifice topografiei;
12.  Elaborarea planurilor topografice;
13.  Întocmirea schiţelor şi desenelor la scară.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).