CURS BRUTAR
23/11/2016
CURS ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
23/11/2016

CURS POMICULTOR

POMICULTORINSCRIERE CURS
Curs de calificare
Cod COR:
6115.1.2, Autorizație ANC

Durată: 360 ore
Preț: 550 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.


Pomicultorul aplică norme legate de particularitățile biologice și ecologice ale pomilor și arbuștilor fructiferi, în strânsă legătură cu factorii de mediu, înființează și întreține plantațiile, urmărind producții însemnate cantitativ și calitativ. Învață cum să respecți normele legale impuse prin standardele de producție și de calitate!Certificarea este esențială în orice ocupație legată de producția agricolă, ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii unui produs de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața simplului producător domestic: certificarea înseamnă credibilitate!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1. Comunicarea și aplicarea normelor:
–    Transmiterea și perceperea informației la locul de muncă;
–    Munca în echipă;
–    Aplicarea normelor SSM și PSI;
2. Amplasamentul și aprovizionarea:
–    Alegerea amplasamentului și stabilirea sortimentului pomicol;
–    Aprovizionarea cu material săditor și materiale;
3. Plantarea, recoltarea și întreținerea plantației:
–    Pregătirea terenului pentru înființarea plantației pomicole;
–    Înființarea plantației pomicole;
–    Executarea lucrărilor de întreținere;
–    Recoltarea și depozitarea producției pomicole.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).