CURS COMPETENTE INFORMATICE
23/11/2016
CURS LUCRATOR IN PENSIUNE TURISTICA
23/11/2016

CURS PEDAGOG DE RECUPERARE

PEDAGOG DE RECUPERAREINSCRIERE CURS
Curs de specializare
Cod COR:
235205, Autorizație ANC

Durată: 154 ore (88 teorie + 66 practică)
Preț: 800 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii medii cu diplomă de bacalaureat.


Noi știm că persoanele cu nevoi speciale au nevoie de multă grijă, atenție și considerație, motiv pentru care acest curs se adresează nu numai celor ce doresc să lucreze în domeniul asistenței sociale ci și membrilor familiei sau prietenilor persoanelor cu nevoi speciale.
Având în vedere toate acestea, vă oferim o solidă pregătire în Pedagogia de Recuperare, domeniu ce are în vedere și alte categorii de persoane cum ar fi copiii sau bătrânii.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.  Activități generale pe domeniul de activitate:
–    Menținerea integrității și siguranței beneficiarului;
–    Planificarea activităților;
–    Comunicarea cu beneficiarii;
–    Gestionarea actelor și documentelor beneficiarului;
–    Respectarea normelor SSM și PSI;
–    Respectarea drepturilor beneficiarilor.
2.  Activități specifice ocupației:
–    Participarea la evaluarea beneficiarului;
–    Stabilirea activităților specifice stimulării și recuperării beneficiarului;
–    Implementarea planului de intervenție personalizat;
–    Formarea deprinderilor de autonomie personală și socială ale beneficiarului;
–    Susținerea integrării beneficiarului în familie și comunitate.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de bacalaureat;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).