CURS OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE

Înscrie-te acum!

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE


Curs de calificare
Cod COR:
4113.2.1, Curs Autorizat
Durată: 80 ore (26 teorie, 54 practică)
Preț: 900 + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.

Alături de partenerii noștri – SAG EXPERT CURS TRAINING

Într-o eră informatizată, introducerea pe suport electronic a datelor deținute de instituții, firme/companii sau organizații este esențială în gestionarea eficientă a informațiilor ce urmează a fi prelucrate. Operatorul introducere, validare și prelucrare date transpune documente pe diferite tipuri de suport electronic, asigură backup-ul acestora, gestionează suporturile de stocare, asigură conformitatea cu documentele primare și, când este necesar, restaurează și recuperează datele salvate în format electronic.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Dezvoltare personală:
–    Comunicare în limba oficială;
–    Comunicare în limbi străine;
–    Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie;
–    Competența de a învăța;
–    Competențe sociale și civice.
2.    Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare și asigurarea securității:
–    Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor;
–    Organizarea activității proprii;
–    Utilizarea echipamentelor periferice;
–    Asigurarea securității datelor/ documentelor.
3.    Introducerea validarea și prelucrarea datelor:
–    Introducerea și prelucrarea datelor;
–    Transpunerea datelor pe suport.
4.    Aplicarea normelor SSM și de protecția mediului și a calității:
–    Aplicarea prevederilor legale SSM și în domeniul situațiilor de urgență;
–    Aplicarea normelor de protecție a mediului;
–    Aplicarea procedurilor de calitate;


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).