CURS FEMEIE DE SERVICIU
23/11/2016
CURS LUCRATOR IN GOSPODARIA AGROTURISTICA
23/11/2016

CURS MANAGER

MANAGERINSCRIERE CURS
Curs de specializare
Cod COR:
112029, Autorizație ANC

Durată: 102 ore
Preț: 550 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii superioare cu diplomă de licență sau master.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Verificarea aplicării normelor de sănătate și securitate în muncă;     
2.    Urmărirea aplicării normelor de protecție a mediului;
3.    Stimularea unor relații de muncă eficace;
4.    Elaborarea strategiei structurii organizaționale conduse;
5.    Organizarea activităților specifice domeniului coordonat;
6.    Monitorizarea implementării strategiei;
7.    Adoptarea deciziilor;
8.    Marketingul activităților derulate;
9.    Asigurarea calității activităților din cadrul structurii coordonate.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de licență sau master;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).