CURS MANAGER PROIECT

Înscrie-te acum!

MANAGER PROIECT

Curs de perfecționare
Cod COR:
242101, Curs Autorizat
Durată:60 ore
Preț: 840 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii superioare cu diplomă de licență sau master.

Alături de partenerii noștri – MEDELIN OANA TRAINING


O idee netranspusă în practică nu este nimic mai mult decât o idee. Valoarea ideii constă în aplicabilitatea ei. ,,Adevăratele idei sunt acelea pe care le putem asimila, valida, confirma și verifica”(William James).
Cursul de Manager Proiect pregăteşte cursanţii cu toate cunoştinţele şi tehnicile necesare iniţierii, gestionării şi conducerii proiectelor publice, private şi europene. Cursanţi îşi vor dezvolta abilităţile de planificare, redactare, organizare şi coordonare a elementelor care compun proiectele în care doresc să se implice.
Ca urmare a absolviri acestui curs, veţi dobândi toate cunoştinţele şi veţi învăţa toate tehnicile necesare pentru a deveni un bun profesionist în domeniul managementului proiectelor. Astfel veţi putea elabora toate documentele cheie din dosarul managerului de proiect şi vă veţi dezvolta toate calităţile necesare pentru a deveni un adevărat lider!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Stabilirea scopului proiectului;
2.    Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;
3.    Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
4.    Gestiunea utilizării costurilor şi jaloanelor proiectului;
5.    Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;
6.    Managementul riscurilor;
7.    Managementul echipei de proiect;
8.    Managementul comunicării în cadrul proiectului;
9.    Managementul calităţii proiectului.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de licență sau master;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).