CURS COMPETENTE INFORMATICE
23/11/2016
CURS RECEPTIONER HOTEL
23/11/2016

CURS LUCRATOR IN PENSIUNE TURISTICA

LUCRĂTOR ÎN PENSIUNE TURISTICĂINSCRIERE CURS
Curs de specializare
Cod COR:
516909, Autorizație ANC

Durată: 64 ore (30 teorie + 34 practică)
Preț: 450 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii medii cu diplomă de bacalaureat.


Lucrătorul în pensiunea turistică este mai mult decât o persoană ce pregătește pensiunea pentru primirea clienților. El oferă un pachet complex de servicii începând de la primul contact cu turiștii și până la plecarea acestora. Interacțiunea dintre lucrătorul în pensiunea turistică și clienți este practic neîntreruptă pe toată perioada sejurului. El oferă asistență clieților la cazare, pregătește și servește preparate și băuturi sau rezolvă la timp orice reclamație a acestora.
Urmând cursurile noastre veți dobândi toate competențele care asigură servicii impecabile, menite să-i satisfacă până și pe cei mai pretențioși clienți.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Activități generale pe domeniul de activitate:
–    Lucrul în echipă;
–    Aplicarea normelor SSM și PSI;
–    Aplicarea normelor igienico – sanitare.
2.    Activități specifice ocupației:
–    Pregătirea pensiunii pentru primirea clienților;
–    Primirea clienților;
–    Pregătirea și servirea preparatelor și băuturilor;
–    Asigurarea securității clienților și a bunurilor acestora;
–    Asistarea clienților pe durata sejurului și rezolvarea reclamațiilor clienților;
–    Plecarea clienților.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de bacalaureat;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).