CURS MANAGER RESURSE UMANE
23/11/2016
CURS LEGUMICULTOR
23/11/2016

CURS LUCRATOR IN GOSPODARIA AGROTURISTICA

LUCRĂTOR ÎN GOSPODĂRIA AGROTURISTICĂINSCRIERE CURS
Curs de specializare
Cod COR:
512114, Autorizație ANC

Durată: 132 ore (76 teorie + 56 practică)
Preț: 490 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii medii cu diplomă de bacalaureat.


”…veșnicia s-a născut la sat.” (Lucian Blaga)

Alternativa pe care tot mai mulți turiști o caută este pensiunea agroturistică, ea devenind element cheie al dezvoltării acestui sector al economiei. Tot mai mulți oameni caută evadarea din cotidian în liniștea și farmecul atât de puțin atinse de civilizație ale adevăratului spațiu rural.
Viața la sat, integrată naturii pure, presupune activități specifice, în perfect acord cu mediul din care emană. Vechi de sute de ani, aceste activități, s-au transformat în vremurile noastre într-o meserie de sine stătătoare, aceea de lucrător agroturistic.
Lucrătorul în gospodăria agroturistică are un rol determinant în dezvoltarea turismului în mediul rural. El este persoana care, prin activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul gospodăriei agroturistice face posibil ca idila rurală să devină o realitate.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Activități generale pe domeniul de activitate:
–    Munca în echipă;
–    Aplicarea normelor SSM, PSI și ale celor sanitar – veterinare;
–    Asigurarea igienei în gospodăria agroturistică;
–    Gestionarea documentelor de evidență.
2.    Activități specifice ocupației:
–    Prelucrarea materiilor prime de origine animală și vegetală;
–    Organizarea fermei agroturistice;
–    Executarea lucrărilor de întreținere a gospodăriei agroturistice;
–    Pregătirea preparatelor culinare simple;
–    Servirea preparatelor și băuturilor;
–    Asistarea turiștilor pe perioada sejurului.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de bacalaureat;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).