CURS LUCRATOR IN GOSPODARIA AGROTURISTICA
23/11/2016
CURS BRUTAR
23/11/2016

CURS LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR

LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELORINSCRIERE CURS
Curs de calificare
Cod COR:
6111.1.1, Autorizație ANC

Durată: 360 ore
Preț: 550 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.


Cursul este necesar tuturor agricultorilor și lucrătorilor în culturi de câmp și legumicultură. El oferă informații indispensabile în realizarea lucrărilor agricole moderne, urmând întregul ciclu al producției. Toate acestea presupun competențe legate de planificarea, amplasarea, plantarea și întreținerea culturilor, precum și de recoltarea, depozitarea și valorificarea produselor.
Certificarea este esențială în orice ocupație legată de producția agricolă,  ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii unui produs de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața simplului producător domestic: certificarea înseamnă credibilitate!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Comunicarea și aplicarea normelor:
–    Comunicarea la locul de muncă;
–    Munca în echipă;
–    Aplicarea normelor PSI și SSM;
2.    Amplasamentul și aprovizionarea:
–    Identificarea condițiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp și furajere;
–    Aprovizionarea cu materii prime și materiale;
3.    Plantarea, recoltarea și întreținerea plantației:
–    Pregătirea terenului pentru înființarea culturilor;
–    Înființarea culturilor de câmp și furajere;
–    Executarea lucrărilor de întreținere a plantelor de câmp și furajere;
–    Recoltarea, depozitarea, conservarea și valorificarea culturilor de câmp și a furajelor.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).