CURS LUCRATOR IN CRESTEREA ANIMALELOR

Înscrie-te acum!

LUCRĂTOR ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR


Curs de calificare
Cod COR:
RO/02/0811/445, Curs Autorizat
Durată: 360 ore
Preț: 750 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.

Alături de partenerii noștri – STRUCTURAL EUROFOND & TRAINING


Acest curs de calificare în domeniul zootehnic vă oferă informații indispensabile legate de normele de creștere a animalelor în condiții optime, ceea ce presupune îngrijirea diferențiată a animalelor în funcție de specie, de particularitățile biologice ale acestora, menținerea condițiilor de microclimat, de igienă și de sănătate.
Învață cum să respecți normele legale impuse prin standardele de producție și de calitate!
Certificarea este esențială în zootehnie, ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii produselor de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața simplului producător domestic: certificarea înseamnă credibilitate!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Comunicarea și aplicarea normelor:
–    Comunicarea ala locul de muncă;
–    Munca în echipă;
–    Aplicarea normelor PSI și SSM;
2.    Pregătirea spațiilor și popularea adăposturilor:
–    Pregătirea spațiilor de cazare pe specii și categorii de animale;
–    Popularea adăposturilor;
3.    Îngrijirea animalelor:
–    Îngrijirea animalelor de reproducție;
–    Îngrijirea animalelor gestante;
–    Îngrijirea noilor născuți până la înțărcare;
–    Îngrijirea animalelor de producție.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).