CURS LUCRATOR IN COMERT

Înscrie-te acum!

LUCRĂTOR ÎN COMERȚ


Curs de calificare
Cod COR:
RO/02/0416/246, Curs Autorizat
Durată: 360 ore
Preț: 750 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.

Alături de partenerii noștri – AVI EUROJOBS & TRAINING


Vrei să știi cum să îți depășești target-ul zilnic? Dar pe cel personal?
Vrei să știi care sunt pașii pentru identificarea nevoilor clienților?
Învață cum să îți gestionezi eficient toate responsabilitățile de la locul de muncă!
Află cum poți să fii angajatul lunii!
Participă la acest curs!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Dezvoltare personală și profesională:
–    Comunicare în limba oficială;
–    Comunicare în limbi străine;
–    Competențe de bază în matematică, științe, tehnologie;
–    Competențe informatice;
–    Competența de a învăța;
–    Competențe sociale și civice;
–    Competențe antreprenoriale;
–    Competențe de exprimare culturală;
2.    Aplicarea normelor necesare desfășurării activității de lucrător în comerț:
–    Asigurarea calității;
–    Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
–    Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare și de protecție a mediului;
3.    Efectuarea serviciilor specifice ocupației de lucrător în comerț:
–    Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare;
–    Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării;
–    Realizarea vânzării;
–    Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia;
–    Actualizarea stocurilor de produse.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).