CURS INSTRUCTOR/ PREPARATOR FORMARE

Înscrie-te acum!

INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE


Curs de perfecționare
Cod COR:
333309, Curs Autorizat
Durată: 40 ore (10 teorie + 30 practică)
Preț: 600 LEI + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii medii cu diplomă de bacalaureat.

Alături de partenerii noștri – EVE TRAINING & EDUCATION


Cursul de Instructor/Preparator Formare este adresat oricărei persoane absolvente a examenului de bacalaureat care e interesată de desfăşurarea de activităţi de formare profesională. Cursanţii vor învăţa cum să realizeze instruirea practică şi cum să desfăşoare activităţi de implicare a persoanelor instruite în gestionarea situaţiilor dificile şi de evaluare a acestora. De asemenea, în cadrul cursului, cursanţii îşi vor îmbunătăţi tehnicile şi metodele de comunicare şi predare pentru a reuşi să se devină instructori şi preparatori eficienţi de formare profesională.
Acest curs este echivalentul cursului de Formator, pentru persoanele cu studii medii care doresc sa activeze în domeniul formării profesionale pentru instruirea practică.
”Instructorul/preparator formare poate participa la programe de specializare în domeniul ocupatiei pentru care deruleaza activitati de formare, iar în urma absolvirii unei institutii de învatamânt superior de profil poate obtine calificarea universitara corespunzatoare” (extras din Standardul Ocupational).
„Educaţia este cea mai puternică armă pe care o puteţi folosi pentru a schimba lumea” (Nelson Mandela).


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și ale prevenirii și stingerii incendiilor;
2.    Aplicarea normelor de protecție a mediului;
3.    Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare;
4.    Proiectarea activităților de formare;
5.    Asigurarea managementului procesului de instruire;
6.    Evaluarea activităților de formare;
7.    Asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor specifice din atelierele / laboratoarele de lucru;
8.    Integrarea TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) în formare;
9.    Consilierea formabililor;
10.    Dezvoltarea instituțională a organizației și dezvoltarea de parteneriate organizație-comunitate;
11.    Asigurarea managementului carierei și al dezvoltării personale.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de bacalaureat;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).