CURS INSPECTOR S.S.M. (80 ore)

Înscrie-te acum!

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ
Curs de specializare
Cod COR:
325723, Curs Autorizat
Durată: 80 ore (26 teorie + 54 practică)
Preț: 840 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii medii  fără diplomă de bacalaureat.

Alături de partenerii noștri – ASIMETRIC ALB


Cursul de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă este adresat celor care îşi doresc să lucreze în domeniul protecţiei muncii. În cadrul acestuia, cursanţii vor dobândi toate cunoştinţele referitoare la legislaţia actuală în acest domeniu şi modul în care noţiunile de bază învăţate se pot aplica în cazuri concrete legate de activitatea de protecţia muncii. Ca urmare a absolvirii acestui curs veţi putea să conduceţi şi coordonaţi măsurile de prevenire şi protecţie referitoare la securitatea muncii în organizaţiile publice şi private. De asemenea, veţi dobândi abilităţile necesare pentru a efectua controalele privind respectarea şi aplicarea normelor şi reglementărilor legislative în domeniul protecţiei muncii. Prin obţinerea certificatului de absolvire veţi dobândi dreptul de semnătură pentru fişele de SSM şi dreptul de instruire a angajaţilor.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Dezvoltarea profesională;
2.    Planificarea activităţilor proprii;
3.    Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;
4.    Realizarea activităților de prevenire și protecție;
5.    Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă;
6.    Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
7.    Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
8.    Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă;
9.    Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
10.    Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;
11.    Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
12.    Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în muncă;
13.    Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;
14.    Competenţe sociale şi civice;
15.    Competenţa de a învăţa.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;

•    Diplomă de bacalaureat;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).