CURS INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE

Înscrie-te acum!

REFERENT RESURSE UMANE
Curs de perfecționare
Cod COR:
RO/04/0413/240, Curs Autorizat
Durată: 40 ore
Preț: 650 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii medii cu diplomă de bacalaureat.

Alături de partenerii noștri – MEDELIN OANA TRAINING


Rolul inspectorului de resurse umane într-o organizaţie este esenţial pentru buna funcţionare a acesteia iar acest curs organizat de centrul nostru de formare profesională este adresat tuturor celor care doresc să ocupe o poziţie în departamentul de resurse umane dintr-o instituţie publică sau privată. Prin acest curs veţi învăţa să întocmiţi şi să gestionaţi toate documentele necesare activităţii de administrare a resurselor umane într-o organizaţie şi veţi cunoaşte toate prevederile legale din acest domeniu. De asemenea, veţi fi familiarizat cu toate procedurile necesare desfăşurării activităţii de resurse umane şi veţi învăţa să utilizaţi programul REVISAL.
Ca urmare a absolvirii cursului de Inspector/Referent Resurse Umane veţi putea să evoluaţi cu succes în cadrul departamentelor de resurse umane din orice instituție/companie/organizaţie în care veţi lucra! Vă recomandăm să urmaţi acest curs dacă doriţi să deveniţi un profesionist în acest domeniu!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Planificarea activităţilor;
2.    Comunicarea cu angajaţii;
3.    Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
4.    Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului;
5.    Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
6.    Organizarea recrutării personalului;
7.    Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
8.    Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;
9.    Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de bacalaureat;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).