CURS INSPECTOR PROTECȚIE CIVILĂ

Înscrie-te acum!

INSPECTOR PROTECȚIE CIVILĂ               

COR: 121303

ACREDITARE: Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala

PREȚ   –  850 + TAXA DE EXAMINARE 

DURATA CURSULUI : 136 ORE

STUDII MINIME: STUDII MEDII FARA DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

Inspectorul de protecţie civilă este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici nominalizaţi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice. Calitatea de inspector de protecţie civilă se atribuie prin ordin sau prin dispoziţie scrisă a angajatorului. Inspectorul de protecţie civilă are deprinderi privind comunicarea cu diferite categorii de interlocutori şi lucrul în echipă.

El deţine cunoştinţe solide în domeniul legislaţiei de protecţie civilă şi privind managementul situaţiilor de urgenţă, organizează şi conduce pregătirea profesională în domeniu a membrilor serviciilor voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, îndeosebi a formaţiunilor de intervenţie în situaţii de protecţie civilă, precum şi instruirea în domeniu şi educarea preventivă a populaţiei şi salariaţilor din responsabilitate.

Cursul se adreseaza persoanelor care au absolvit invatamantul liceal si care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in domeniu.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

buletin / carte de identitate;

certificat de naştere;

certificat de căsătorie;

act de studii – minim studii medii;

 

COMPETENTE PROFESIONALE DOBANDITE IN URMA ABSOLVIRII

  1. Comunicarea interactiva
  2. Coordonarea activitatii echipelor de lucru
  3. Planificarea activitatilor proprii
  4. Dezvoltarea profesionala a membrilor echipelor
  5. Coordonarea planificarii activitatilor si masurilor de protectie civila
  6. Elaborarea documentelor specifice
  7. Consilierea conducerii institutiei pe probleme de protectie civila
  8. Organizarea realizarii masurilor de protectie civila
  9. Monitorizarea realizarii masurilor de protectie civila
  10. Gestionarea bunurilor din patrimoniu

 

SPECIMEN DIPLOMA