CURS INGRIJITOR BATRANI LA DOMICILIU

Înscrie-te acum!

CURS ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI LA DOMICILIU


Curs de calificare
Cod COR:
5133.1.2, Curs Autorizat
Durată: 360 ore
Preț: 600 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.

Alături de partenerii noștri – SAG EXPERT CURS TRAINING


Îngrijitorul bătrânilor la domiciliu acordă servicii specifice persoanelor vârstnice cu diferite grade de dependență. Această ocupație acoperă o gamă largă de activități, pornind de la aplicarea normelor de igienă pentru persoana asistată, transportul acesteia și administrarea alimentelor, până la supravegherea stării de sănătate fizică și psihică, asigurând confortul persoanei asistate, inclusiv prin activități de relaxare. În timpul cursului veți dobândi cunoștințe medii din sfera medicală, indispensabile îngrijirii optime a bătrânului asistat.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Comunicarea și dezvoltarea personală:
–    Comunicarea ala locul de muncă;
–    Asigurarea perfecționării profesionale;
–    Aplicarea SSM și PSI;
2.    Planificarea activităților și gestionarea resurselor:
–    Planificarea activităților zilnice;
–    Gestionarea resurselor alocate;
–    Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale;
–    Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate;
–    Completarea fișei de îngrijiri a persoanei asistate;
3.    Activitățile specifice îngrijirii la domiciliu:
–    Asigurarea confortului bătrânului asistat;
–    Asistarea alimentației și administrarea alimentelor;
–    Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată;
–    Mobilizarea și transportul persoanelor asistate imobilizate;
–    Acordarea primului ajutor persoanei asistate.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).