CURS INFIRMIERA

Înscrie-te acum!

INFIRMIERĂ


Curs de calificare
Cod COR:
5132.2.1, Curs Autorizat
Durată: 720 ore (240 teorie, 480 practică)
Preț: 1.000 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.


infirmierele interacționează cel mai mult cu persoanele aflate sub îngrijire, având multiple atribuțiuni cu rol în ameliorarea stării de sănătate a beneficiarilor. Ele sunt indispensabile în cadrul echipelor multidisciplinare ale instituțiilor medicale, sociale sau medico-sociale.
De aceea calificarea de infirmieră este căutată atât de mult atât în țară cât și în străinătate.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Lucrul în echipa multidisciplinară:
–    Planificarea propriei activități;
–    Perfecționarea continuă;
–    Lucrul în echipa multidisciplinară.
2.    Infirmierul și locul de muncă al acestuia:
–    Comunicarea interactivă;
–    Respectarea drepturilor persoanei îngrijite;
–    Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite.
3.    Aspecte ale eticii profesionale în meseria de infirmier(ă):
–    Alimentarea și hidratarea persoanei îngrijite;
–    Igienizarea spațiului în care se află persoana îngrijită;
–    Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite;
–    Transportarea rufăriei;
–    Transportul persoanelor îngrijite.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).