CURS FORMATOR

Înscrie-te acum!

FORMATOR
Curs de perfecționare
Cod COR:
242401, Curs Autorizat
Durată: 180 ore (60 teorie + 120 practică)
Preț: 690 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii superioare cu diplomă de licență sau master.

Alături de partenerii noștri – SAG EXPERT CURS TRAINING


În cadrul cursului de Formator vei dobândi cunoştinţele şi tehnicile necesare pentru deveni un bun profesionist în domeniul formării profesionale şi îţi vei însuşi competenţele necesare pentru a prezenta şi susţine temele pe care le vei preda în cadrul programelor de formare profesională. Cursanţii îşi vor dezvolta sau îşi vor perfecţiona abilităţi pedagogice şi vor desfăşura activităţi practice prin care îşi vor putea testa şi îmbunătăţi capacităţile de formatori. Veţi putea să organizaţi şi să conduceţi cursuri de formare profesională şi vă veţi mări şansele de angajare în organizaţiile în care doriţi să lucraţi!
Urmând acest curs puteți începe o carieră în domeniul formării profesionale, devenind un specialist în proiectarea, derularea, evaluarea şi revizuirea activităţilor desfăşurate în cadrul programelor de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale.
,,Excelenţa este o artă câştigată prin pregătire şi deprindere. Nu acţionăm aşa cum trebuie pentru că suntem virtuoşi sau excelenţi, ci mai degrabă deţinem aceste calităţi pentru că am procedat aşa cum trebuie. Suntem ceea ce facem în mod repetat, prin urmare excelenţa nu este un act, ci un obicei’’ (Aristotel).


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Pregătirea programului/stagiului de formare;
2.    Pregătirea formării practice;
3.    Realizarea activităţilor de formare;
4.    Evaluarea participanților la formare;
5.    Evaluarea programului/stagiului de formare.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de licență sau master;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).