CURS EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII

Înscrie-te acum!
CURS EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII

Curs de specializare
Cod COR:
242220, Curs Autorizat
Durată: 240 ore
Preț: 3.000 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii superioare; minim 3 ani experienta in Resurse Umane (HR)

Alături de partenerii noștri – SAG EXPERT CURS TRAINING

Expertul in Legislatia muncii va avea rolul de consultant in rezolvarea situatiilor din companie:zile libere acordate parintilor, adaptarea Regulamentului Intern, concilierea problemelor de munca, cercetari disciplinare si multe altele.

COMPETENTE PROFESIONALE DOBANDITE IN URMA ABSOLVIRII

 1. Aplicarea legislatiei nationale, europene si internationale a muncii si a securitatii sociale;
 2. Redactarea si/sau avizarea contractelor individuale/colective de munca, precum si a tuturor actelor specifice legislatiei muncii si securitatii sociale;
 3. Aplicarea legislatiei cu privire  la egalitatea de sanse, precum si combaterea hartuirii la locul de munca;
 4. Asistarea lucratorilor la negocierea, incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual/colectiv de munca inclusiv pe timpul cercetarii disciplinare;
 5. Reprezentarea angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor la negocierea, incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractelor individuale / colective de munca;
 6. Organizarea muncii si elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unitatii;
 7. Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care tin sau nu tin de persoana lucratorului;
 8. Realizarea cercetarii disciplinare precum si aplicarea procedurilor legale privind raspunderea patrimoniala;
 9. Aplicarea procedurilor privind solutionarea cerintelor sau reclamatiilor individuale ale lucratorilor;
 10. Concilierea conflictelor de munca;
 11. Acordarea de consultanta/ consiliere de specialitate in legislatia muncii si securitatii sociale;
 12. Reprezentarea extrajuridica a angajatilor / patronatelor / sindicatelor / in relatia cu autoritatile din domeniul muncii  si securitatii sociale.

Certificare: In urma absolvirii examenului final, cursantii vor intra in posesia certificatelor de absolvire pentru ocupatia de “Expert legislatia muncii” si a suplimentelor descriptive care atesta competentele dobandite in urma cursului.

Participantii vor beneficia de coffee break, materiale didactice si consiliere pe intreaga perioada a cursului.

 

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX

– Carte de identitate;

– Certificat de naștere;

– Certificat Casatorie/Hotarare Divort (Daca este cazul);

– Studii superioare (licenta/master)

Experienta se va dovedi prin: CV alaturat de declaratie pe propria raspundere ca se indeplineste conditia de experienta minima / contract de munca / contract de voluntariat / contract de prestari servicii in fotocopii conforme cu originalul. Adeverintele vor fi in original

 

SPECIMEN DIPLOMA

diploma