CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Înscrie-te acum!

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Curs de specializare
Cod COR:
214946, Curs Autorizat
Durată: 720 ore (277 teorie + 443 practică)
Preț: 1300 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii superioare cu diplomă de licență sau master.

Alături de partenerii noștri – SAG EXPERT CURS TRAINING


Ocupaţia de Expert Achiziţii Publice este necesară în vederea aplicării corespunzătoare a normelor şi reglementărilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor cadru de către autorităţile contractante. Acest curs vă furnizează pregătirea necesară pentru a înţelege legislaţia naţională în acest domeniu şi toate implicaţiile pe care aceasta le generează în procesul de achiziţii publice.
Piaţa achiziţiilor publice este una dominată de reguli foarte stricte iar procesul de achiziţii publice este unul extrem de complex şi de dinamic. Ca urmare a absolvirii cursului organizat de centrul nostru de formare profesională, veţi putea să depășiți cu uşurinţă orice dificultate veți întâmpina activând în acest domeniu!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;
2.    Elaborarea documentelor de specialitate;
3.    Analizarea legislaţiei aplicabile specifice;
4.    Acordarea consultanţei de specialitate;
5.    Planificarea achiziţiilor publice;
6.    Derularea procedurilor de atribuire;
7.    Finalizarea procedurilor de atribuire;
8.    Comunicarea interpersonală;
9.    Perfecţionarea pregătirii profesionale;
10.    Utilizarea calculatorului;
11.    Coordonarea muncii în echipă.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de licență sau master;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).