CURS COMUNICARE IN LIMBA GERMANA
23/11/2016
CURS Expert prevenire si combatere a coruptiei
23/11/2016

CURS COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂINSCRIERE CURS
Curs de specializare
Cod COR:
fără cod COR, Autorizație ANC

Durată: 40 ore (16 teorie + 24 practică)
Preț: 340 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Utilizarea noțiunilor de bază de gramatică și vocabular pentru a oferi informații personale;
2.    Descrierea unui oraș, cererea informațiilor despre un oraș străin;
3.    Însușirea vocabularului utilizat în viața de zi cu zi, programul zilnic;
4.    Însușirea vocabularului utilizat în timpul liber;
5.    Însușirea vocabularului utilizat la restaurant, cafenea, discotecă;
6.    Dobândirea noțiunilor referitoare la limbi străine – însușiri și metode de învățare;
7.    Utilizarea construcțiilor și vocabularului pentru a oferi informații personale în călătorie;
8.    Însușirea vocabularului privind locuința;
9.    Însușirea vocabularului utilizat în cazul unei invitații la restaurant sau acasă.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).