Curs Competențe sociale și civice

Înscrie-te acum!

Curs Competențe sociale și civice

Curs de specializare
Fara Cod COR:
Curs Autorizat
Durată: 40 de  ore
Preț  promo : 400 lei 
Studii minime pentru participare: Studii medii .

 

Cursul  acoperă competențe personale, interpersonale și interculturale, precum și toate formele de comportament,  care oferă individului posibilitatea de a participa în mod constructiv și eficient la viața socială și în câmpul muncii, în mod special, posibilitatea de a rezolva conflicte, dacă este necesar, în societățile din ce în ce mai diversificate.

Competențele civice înzestrează individul pentru a participa în mod activ la viața civilă, bazată pe cunoașterea conceptelor și structurilor sociale și politice, și pe angajarea la o participare democratică și activă.

Competențele sociale au legătură cu bunăstarea socială și personală care presupune înțelegerea cu privire la cum pot indivizii să-și asigure echilibrul, incluzând resurse pentru sine, pentru propria familie și pentru mediul social.Pentru o participare socială și interpersonală plină de succes, este esențial să se înțeleagă codurile de conduită și de maniere general acceptate de societate.

Agendă curs:

Participanții vor studia următoarele:

Precizarea principiilor de etica profesionala.

Obiectivele si functiile comunicarii

Gestionarea conflictelor

Elementele comunicarii

Relationarea interpersonala, intra si interinstitutionala

Elemente de planificare a activitatilor de prevenire si inteventie in vederea respectarii principiului egalitatii de sanse

Domenii de protectie  impotriva discriminarii, a aplicarii principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati

Planuri de egalitate de sanse- armonizarea vietii de familie cu cea profesionala

Constientizarea propriilor perspective, valori si preferinte

Intelegerea conceptiei despre lume a clientilor diferiti din punct de vedere

cultural;

Initiativa de a explora alte culturi, respectul pentru valorile si credintele altora  si sensibilitatea fata de armonia de grup

si interpersonala.


Public țintă: 
  Acest curs se adresează tuturor persoanelor care vor să dobândesc  și să își dezvolte competențe și abilități generale, necesare activității lor profesionale.Examen în vederea obținerii diplomei acreditate ANC

Diploma ANC: La finalizarea cursului participanții vor susține un examen, iar absolvenții vor obține certificatul de absolvire. Certificatul este eliberat sub antetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Educației și Cercetării.

Acte necesare: 

–   Copie certificat de naștere

–   Copie carte de identitate

  • copia diplomei de bacalaureat.

 

Beneficii: 

–  Obținerea diplomei acreditate ANC

– Vei învăța de la traineri cu experiență vastă, care au implementat diverse proiecte legate de egalitatea de șanse, incluziunea socială, discriminarea la locul de muncă sau coduri de conduită

–  Vei avea capacitatea de a comunica în mod constructiv, în diferite medii, de a exprima și înțelege diferite puncte de vedere și de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere și de a empatiza

–  Vei cunoaște conceptele de democrație, justiție, egalitate, cetățenie și drepturi civil

–  Vei învăța să determini principii morale și codurile de conduită ce reglementează relațiile interumane din cadrul organizațiilor

Traineri:

Laura  Alexa