CURS COMPETENTE INFORMATICE

Înscrie-te acum!

COMPETENȚE INFORMATICE


Curs de specializare
Cod COR:
fără COR, Curs Autorizat
Durată: 40 ore (20 teorie + 20 practică)
Preț: 390 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.


Viața fără calculator este imposibilă în zilele noastre, în care informația este esențială.
Învață noțiunile de bază în informatică!
Învață să accesezi orice, de oriunde, oricând!
Învață să creezi informație, să o stochezi și să o vehiculezi!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Familiarizarea cu noțiunile introductive privind folosirea computerului;
2.    Noțiuni de hardware;
3.    Rețelele de calculatoare;
4.    Editare text;
5.    Calcul tabelar;
6.    Realizare prezentări și documente imprimabile.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă examen de capacitate (opt/zece clase absolvite);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).