CURS CADRU TEHNIC P.S.I.

Înscrie-te acum!

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR
Curs de perfecționare
Cod COR:
541902, Curs Autorizat
Durată: 110 ore (90 teorie + 20 practică)
Preț: 940 lei + taxă de examinare 
Studii minime pentru participare: Studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Alături de partenerii noștrii – SAG EXPERT CURS TRAINING


Ocupaţia de Cadru Tehnic PSI se referă la planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor în instituţiile publice şi private conform Programei Cadru avizată de Inspectoratul General pentru situații de urgenţă. Cursanţii vor dobândi toate cunoştinţele necesare pentru a putea exercita această meserie şi vor învăţa toate tehnicile utilizate în prevenirea şi stingerea incendiilor conform legislaţiei în vigoare. Pe lângă cunoştinţele teoretice dobândite, cursanţii vor avea ocazia să desfăşoare activităţi practice care îi vor pregăti pentru gestionarea eficientă a situaţiilor reale de pericol generate de apariţia incendiilor.
Obligativitatea pentru majoritatea instituţiilor publice şi operatorilor economici de a avea cel puţin un angajat instruit în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor atestaţi conform metodologiei elaborate de I.G.S.U. fac ca această meserie să fie foarte căutată şi apreciată de către angajatorii de pretutindeni.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
2.    Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
3.    Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
4.    Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor;
5.    Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
6.    Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
7.    Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Studii medii (12 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).