CURS BRUTAR

Înscrie-te acum!

BRUTAR


Curs de calificare
Cod COR:
7412.1.1, Curs Autorizat
Durată: 360 ore
Preț: 740 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.

Alături de partenerii noștrii – INTERACTIV MARKETING TEAM


Poți să faci pâine de casă? Știi să faci chifle, cornuri, baghete sau foccacia?
Ai idee de timpii de coacere? Știi câte tipuri de făină există și la ce se folosește fiecare?
Ai avut încercări nereușite? Nu mai da greș!
Înscrie-te acum la cursul de brutar pentru a face pâinea cea de toate zilele!
Ca să nu mai vorbim de specialitățile gustoase!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă;
2.    Aplicarea normelor de protecția mediului;
3.    Organizarea activității proprii;
4.    Aplicarea normelor de igienă și de siguranța alimentelor;
5.    Întocmirea documentelor specifice;
6.    Recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime și auxiliare;
7.    Depozitarea și transportul materiilor prime, auxiliare, a semifabricatelor și a produselor finite de panificație;
8.    Pregătirea materiilor prime si auxiliare;
9.    Frământarea aluatului;
10.    Urmărirea frământării aluatului;
11.    Coacerea semifabricatelor;
12.    Pregătirea produselor finite de panificație pentru depozitare.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).