CURS ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

Înscrie-te acum!

ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV


Curs de calificare
Cod COR:
5133.2.2, Curs Autorizat
Durată: 720 ore
Preț: 750 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.

Alături de partenerii noștrii – STRUCTURAL EUROFOND & TRAINING


Asistentul personal al persoanei cu handicap grav are ca obiectiv supravegherea și îngrijirea persoanei cu handicap grav, concomitent creându-i condiții pentru implicarea în diverse activități. De asemenea, îl ajută să participe la viața comunității și îl sprijină în exercitarea tuturor drepturilor cetățenești.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

–    Planificarea în timp a activităților;
–    Perfecționarea continuă;
–    Lucrul în echipă multidisciplinară;
–    Acordarea îngrijirilor primare;
–    Asigurarea alimentației și hrănirii beneficiarului;
–    Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului;
–    Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului;
–    Comunicarea dintre asistentul personal și persoana cu handicap;
–    Asistarea activității și participării persoanei cu handicap în familie și în comunitate;
–    Asistarea integrării școlare și a educației permanente;
–    Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap;
–    Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).