CURS ARHIVAR

Înscrie-te acum!

ARHIVAR
Curs de inițiere
Cod COR:
 441501, Autorizație ANC
Durată: 120 ore (40 teorie + 80 practică)
Preț: 750lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii medii cu diplomă de bacalaureat.


Din cele mai vechi timpuri oamenii au cules și au păstrat informații, fiind conștienți de valoarea inestimabilă a acestora. Arhiva este esențială în orice domeniu, fiind oglinda activității desfășurate, iar meseria de Arhivar este o știință în sine.
Aceasta este foarte căutată pe piața muncii deoarece, conform legislației în vigoare, orice instituție publică, organizație sau firmă are obligația să își constituie, să își organizeze și să își gestioneze arhiva cu personal calificat în acest domeniu.
Cursul de arhivar organizat de centrul nostru de formare profesională îți asigură toate cunoștințele obligatorii exercitării acestei ocupații și îți facilitează asimilarea legislației specifice în acest domeniu.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Cunoașterea întocmirii nomenclatorului arhivistic și înaintarea către Arhivele Naționale:
–    Întocmirea nomenclatorului arhivistic;
–    Întocmirea listei genurilor și a categoriilor de documente;
–    Înaintarea nomenclatorului arhivistic la Arhivele Naționale;
2.    Administrarea documentelor în depozitul de arhivă:
–    Preluarea documentelor de la compartimente sau alte instituții;
–    Așezarea documentelor în depozite;
–    Predarea documentelor la Arhivele Naționale;
3.    Operațiuni arhivistice desfășurate asupra documentelor:
–    Planificarea operațiunilor de prelucrare;
–    Ordonarea documentelor;
–    Inventarierea documentelor;
–    Selecționarea documentelor;
–    Actualizarea instrumentelor de evidență și administrarea bazei de date;
4.    Valorificarea informațiilor din documente:
–    Înregistrarea solicitărilor;
–    Întocmirea / eliberarea unor acte;
5.    Asigurarea condițiilor de conservare a documentelor din depozit:
–    Asigurarea condițiilor de întreținere a depozitului;
–    Monitorizarea parametrilor din depozit și a integrității mijloacelor de protecție;
–    Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă și de prevenire a incendiilor;
–    Aplicarea normelor de protecția mediului.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă de bacalaureat;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).