CURS APICULTOR

Înscrie-te acum!

APICULTOR


Curs de calificare
Cod COR:
6123.1.1, Curs Autorizat
Durată: 360 ore
Preț: 750 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.

Alături de partenerii noștrii – STRUCTURAL EUROFOND & TRAINING


Ocupația de Apicultor este pe cât de frumoasă, pe atât de dificilă. Albinele sunt insecte fragile și pretențioase. De aceea apicultorul are nevoie de cunoștințe solide în îngrijirea albinelor. El organizează lucrările de primăvară în stupină, asigură înmulțirea familiilor, se îngrijește de starea lor de sănătate și le pregătește minuțios pentru iernat. De asemenea, apicultorul se îngrijește de recoltarea, ambalarea și valorificarea produselor în conformitate cu standardele de calitate, precum și de îmbunătățirea bazei melifere.
Certificarea este esențială în apicultură, ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii produselor de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața simplului producător domestic: certificarea înseamnă credibilitate!


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Dezvoltarea profesională, comunicarea și lucrul în echipă:
–    Comunicarea la locul de muncă;
–    Lucrul în echipă;
–    Perfecționarea pregătirii profesionale;
2.    Aplicarea normelor obligatorii:
–    Aplicarea normelor SSM, PSI și sanitar-veterinare;
3.    Pregătirea și organizarea activității:
–    Aprovizionarea cu materii prime și materiale;
–    Întocmirea planului de venituri și cheltuieli în stupină;
–    Întocmirea documentelor specifice în stupină;
4.    Activitatea de apicultură:
–    Pregătirea familiilor de albine pentru perioada de iernare;
–    Organizarea lucrărilor de primăvară în stupină;
–    Organizarea stupăritului pastoral;
–    Înmulțirea familiilor de albine;
–    Asigurarea stării de sănătate a albinelor;
5.    Întrebuințarea produselor apicole:
–    Recoltarea și condiționarea produselor apicole;
–    Valorificarea produselor apicole;
–    Îmbunătățirea bazei melifere.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).