CURS AGENT DE SECURITATE

Înscrie-te acum!

AGENT DE SECURITATE


Curs de calificare
Cod COR:
5169.1.3, Curs Autorizat
Durată: 360 ore
Preț: 700 LEI
Studii minime pentru participare: Învățământ general obligatoriu.

Alături de partenerii noștrii – STRUCTURAL EUROFOND & TRAINING


Conform legislaţiei naţionale în vigoare, persoanele care lucrează sau îşi doresc să lucreze în domeniul securităţii private trebuie să obţină un Certificat de Calificare pentru ocupaţia de Agent de Securitate.
Urmează cursul de Agent de Securitate la centrul nostru de formare profesională! Aici vei dobândi toate cunoștințele și abilitățile necesare pentru a putea activa cu succes în acest domeniu.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Aplicarea prevederilor legale specifice activităţii agentului de securitate;
2.    Utilizarea mijloacelor din dotarea individuală şi a echipamentelor de securitate;
3.    Îndeplinirea consemnelor şi rezolvarea incidentelor de securitate;
4.    Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privată;
5.    Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
6.    Respectarea normelor de protecţie a mediului;
7.    Comunicarea şi menţinerea relaţiilor de muncă în echipă.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul)

CAZIER JUDICIAR  (curat)

FIȘĂ DE APTITUDINE – medic medicina muncii – apt agent securitate