CURS ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA

Înscrie-te acum!

ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICĂ


Curs de calificare
Cod COR:
5121.2.4, Curs Autorizat
Durată: 720 de  ore (240 teorie, 480 practică)
Preț: 1.000 lei + taxă de examinare
Studii minime pentru participare: Studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Alături de partenerii noștrii – SAG EXPERT CURS TRAINING


Acest curs se adresează tuturor deținătorilor de pensiuni turistice sau managerilor acestora, fiind necesar administrării profesioniste a acestora. Doar în urma cursului puteți dobândi competențele indispensabile unei administrări ce poate face diferența în concurența reală cu marile companii hoteliere.
Urmând acest curs veți învăța cum să organizați activitățile specifice ale unității și cum să mențineți legăturile cu terții: administrația locală, furnizori, organe de ordine publică, agenții de turism sau bănci.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Comunicare și dezvoltare personală:
–    Comunicarea eficientă la locul de muncă;
–    Munca în echipa multidisciplinară;
–    Gestionarea informațiilor cu ajutorul calculatorului.
2.    Activități generale pe domeniul de activitate:
–    Promovarea imaginii pensiunii;
–    Organizarea activității în cadrul pensiunii turistice;
–    Aplicarea normelor SSM și PSI;
–    Verificarea gestionării financiare.
3.    Activități specifice ocupației:
–    Promovarea directă a produsului turistic;
–    Încheierea contractelor cu clienții;
–    Efectuarea operațiilor specifice de cazare și alimentație;
–    Asigurarea unui climat favorabil turiștilor;
–    Oferirea serviciilor pensiunii către client;
–    Organizarea programelor turistice operaționale;
–    Oferirea informațiilor de interes turistic;
–    Rezolvarea reclamațiilor clienților.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

•    Carte de identitate;
•    Diplomă învățământ mediu, cu sau fără bacalaureat;
•    Certificat de naștere;
•    Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).